DADA bảo hành sản phẩm đối với các trường hợp sau:

– Sản phẩm được bảo hành 02 năm với mọi lỗi sản xuất kể từ ngày mua hàng. Thời gian bắt đầu bảo hành được tính theo ngày in trên phiếu bảo hành.

– Bảo hành có giá trị sửa chữa hoặc thay thế, tính phí hoặc miễn phí dựa trên kiểm tra và xác nhận của DADA hoặc đại lý phân phối.

* Chính sách bảo hành này chỉ được áp dụng cho khách hàng mua trực tiếp tại hệ thống Showroom DADA.